Věstník 07/2018

ZMĚNY NOREM

60. ČSN 33 0165 ed. 2

Značení vodičů barvami nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení; Vydání: Duben 2014

Oprava 1; Vydání: Červenec 2018 (Oprava je vydána tiskem)

61. ČSN EN 61230 ed. 2 (35 9722)

Práce pod napětím - Přenosné uzemňovací nebo uzemňovací a zkratovací soupravy; Vydání: Červenec 2009

Oprava 1; Vydání: Červenec 2018 (Oprava je vydána tiskem)

62. ČSN 74 3305

Ochranná zábradlí; Vydání: Září 2017

Oprava 1; Vydání: Červenec 2018 (Oprava je vydána tiskem)

 

77. ČSN 27 4002

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů; Vydání: Leden 2014

Změna Z1; Vydání: Červen 2018

78. ČSN 27 4007

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu; Vydání: Leden 2014

Změna Z1; Vydání: Červen 2018

 

ZRUŠENÉ ČSN

63. ČSN ISO 12482-1 (27 0040)

Jeřáby - Sledování stavu - Část 1: Všeobecně; Vydání: Listopad 1997; Zrušena k 2018-08-01

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

3. ČSN EN ISO 15296 (05 0015)

Zařízení pro plamenové svařování - Slovník; EN ISO 15296:2018; ISO 15296:2017; Platí od 2018-08-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13622 (05 0015) Zařízení pro plamenové svařování - Terminologie - Termíny používané v plamenovém svařování; Vydání: Září 2003

30. ČSN EN 131-3 (49 3830)

Žebříky - Část 3: Značení a návody k používání; EN 131-3:2018; Platí od 2018-08-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 131-3 (49 3830) Žebříky - Část 3: Návody k používání; Vydání: Prosinec 2007

33. ČSN EN 1870-6 (49 6130)

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo; EN 1870-6:2017; Platí od 2018-08-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1870-6+A1 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo a kombinované kotoučové pily na palivové dřevo/stolové kotoučové pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním; Vydání: Březen 2010