Věstník 08/2018

VYDANÉ ČSN

62. ČSN 73 3055

Zemní práce při výstavbě potrubí; Vydání: Srpen 2018

69. ČSN EN 353-1+A1 (83 2625)

Prostředky ochrany osob proti pádu - Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení; Vydání: Srpen 2018

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 353-1 (83 2625) Prostředky ochrany osob proti pádu - Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení; Vydání: Květen 2015

 

ZMĚNY ČSN

79. ČSN 33 2000-5-52 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení; Vydání: Únor 2012

Změna Z1; (idt HD 60364-5-52:2011/A11:2017); Vydání: Srpen 2018

114. ČSN 73 0842

Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu; Vydání: Březen 2014

Změna Z1; Vydání: Srpen 2018

123. ČSN EN 149+A1 (83 2225)

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení; Vydání: Prosinec 2009

Oprava 1; Vydání: Srpen 2018 (Oprava je vydána tiskem)

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

12. ČSN EN ISO 14114 (05 2122)

Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Obecné požadavky; EN ISO 14114:2018; ISO 14114:2017; Platí od 2018-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 14114 (05 2122) Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Obecné požadavky; Vydání: Leden 2015

21. ČSN EN ISO 16092-1 (21 0705)

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky; EN ISO 16092-1:2018; ISO 16092-1:2017; Platí od 2018-09-01

Jejím vyhlášením se zrušují ČSN EN 693+A2 (21 0701) Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Hydraulické lisy; Vydání: Červen 2012

ČSN EN 13736+A1 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Pneumatické lisy; Vydání: Říjen 2009

ČSN EN 692+A1 (21 0711) Obráběcí a tvářecí stroje - Mechanické lisy - Bezpečnost; Vydání: Září 2009

35. ČSN EN 12665 (36 0001)

Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení; EN 12665:2018; Platí od 2018-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12665 (36 0001) Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení; Vydání: Březen 2012

43. ČSN EN ISO 19085-8 (49 6070)

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 8: Pásové brusky pro broušení a kalibraci rovných obrobků; EN ISO 19085-8:2018; ISO 19085-8:2017; Platí od 2018-09-01

72. ČSN EN ISO 14118 (83 3220)

Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění; EN ISO 14118:2018; ISO 14118:2017; Platí od 2018-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1037+A1 (83 3220) Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění; Vydání: Prosinec 2008