Věstník 09/2018

VYDANÉ ČSN

52. ČSN 73 6060

Čerpací stanice pohonných hmot; Vydání: Září 2018

Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot; Vydání: Září 2006

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

9. ČSN EN ISO 16092-3 (21 0705)

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 3: Bezpečnostní požadavky pro hydraulické lisy; EN ISO 16092-3:2018; ISO 16092-3:2017;

Platí od 2018-10-01

12. ČSN EN 81-21 (27 4003)

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách; EN 81-21:2018; Platí od 2018-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 81-21+A1 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách; Vydání: Květen 2013

14. ČSN EN 16719 (27 4209)

Přepravní plošiny; EN 16719:2018; Platí od 2018-10-01