Věstník 10/2018

VYDANÉ ČSN

2. ČSN ISO 45001 (01 0801)

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití; Vydání: Říjen 2018

Jejím vydáním se zrušují ČSN OHSAS 18001 (01 0801) Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky; Vydání: Březen 2008

ČSN OHSAS 18002 (01 0802) Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007; Vydání: Červenec 2009

25. ČSN 27 4002

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů; Vydání: Říjen 2018

Jejím vydáním se zrušuje ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů; Vydání: Leden 2014

28. ČSN 33 2000-7-704 ed. 3

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích; (idt HD 60364-7-704:2018); (mod IEC 60364-7-704:2017); Vydání: Říjen 2018

S účinností od 2021-05-18 se zrušuje ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích; Vydání: Srpen 2007

 

ZMĚNY ČSN

68. ČSN 33 2000-7-704 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích; Vydání: Srpen 2007

Změna Z2; Vydání: Říjen 2018

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

38. ČSN EN ISO 16090-1 (20 0710)

Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, Frézky, Postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky; EN ISO 16090-1:2018; ISO 16090-1:2017; Platí od 2018-11-01

Jejím vyhlášením se zrušují ČSN EN 12417+A2 (20 0710) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Obráběcí centra; Vydání: Září 2009

ČSN EN 13128+A2 (20 0711) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Frézky (včetně vyvrtávaček); Vydání: Říjen 2009

ČSN EN 14070+A1 (20 0725) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Postupové a jednoúčelové stroje; Vydání: Říjen 2009

Věstník č. 10/2018

43. ČSN EN 13135+A1 (27 0136)

Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení; EN 13135:2013+A1:2018; Platí od 2018-11-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13135 (27 0136) Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení; Vydání: Srpen 2013

47. ČSN EN ISO 16923 (30 0087)

Plnicí stanice na zemní plyn - CNG stanice pro plnění vozidel; EN ISO 16923:2018; ISO 16923:2016; Platí od 2018-11-01

48. ČSN EN ISO 16924 (30 0088)

Plnicí stanice na zemní plyn - LNG stanice pro plnění vozidel; EN ISO 16924:2018; ISO 16924:2016; Platí od 2018-11-01

82. ČSN EN ISO 19085-2 (49 6070)

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem; EN ISO 19085-2:2017; ISO 19085-2:2017 Corrected version 2017; Platí od 2018-11-01

Jejím vyhlášením se zrušujeČSN EN ISO 19085-2 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem; Vyhlášena: Březen 2018