Věstník 11/2018

VYDANÉ ČSN

27. ČSN IEC/TS 60479-2 (33 2010)

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska; Vydání: Listopad 2018

Jejím vydáním se zrušuje ČSN IEC/TS 60479-2 (33 2010) Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska; Vydání: Leden 2014

44. ČSN EN IEC 62485-1 (36 4380)

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 1: Obecné bezpečnostní informace; (idt IEC 62485-1:2015); Vydání: Listopad 2018

S účinností od 2021-04-09 se zrušuje ČSN EN 50272-1 (36 4380) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 1: Všeobecné informace o bezpečnosti; Vydání: Červenec 2011

74. ČSN 73 8101

Lešení - Společná ustanovení; Vydání: Listopad 2018

Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení; Vydání: Duben 2005

 

ZMĚNY ČSN

101. ČSN EN 50272-1 (36 4380)

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 1: Všeobecné informace o bezpečnosti; Vydání: Červenec 2011

Změna Z1; Vydání: Listopad 2018