Věstník 12/2018

VYDANÉ ČSN

2. ČSN ISO 31000 (01 0351)

Management rizik - Směrnice; Vydání: Prosinec 2018

Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik - Principy a směrnice; Vydání: Říjen 2010

17. ČSN EN 287-6 (05 0711)

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 6: Litina; Vydání: Prosinec 2018

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 287-6 (05 0711) Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 6: Litina; Vyhlášena: Listopad 2018

26. ČSN EN 12999+A2 (27 0540)

Jeřáby - Nakládací jeřáby; Vydání: Prosinec 2018

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12999+A2 (27 0540) Jeřáby - Nakládací jeřáby; Vyhlášena: Září 2018

89. ČSN EN ISO 14118 (83 3220)

Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění; (idt ISO 14118:2017); Vydání: Prosinec 2018

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 14118 (83 3220) Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění; Vyhlášena: Srpen 2018

 

OPRAVY ČSN

124. ČSN ISO 80000-1 (01 1300)

Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně; Vydání: Červenec 2011

Oprava 2; Vydání: Prosinec 2018 (Oprava je vydána tiskem)

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

4. ČSN EN ISO 14918 (03 8750)

Žárové stříkání - Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání; EN ISO 14918:2018; ISO 14918:2018; Platí od 2019-01-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 14918 (03 8750) Žárové stříkání - Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání; Vydání: Srpen 1999

35. ČSN EN ISO 9241-11 (83 3582)

Ergonomie interakce člověk-systém - Část 11: Využití: Definice a koncepty; EN ISO 9241-11:2018; ISO 9241-11:2018; Platí od 2019-01-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 9241-11 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 11: Údaje o možnostech využití; Vydání: Květen 1999

 

ZMĚNY ČSN

Změna A2; (idt EN 13445-2:2014/A2:2018); Platí od 2019-01-01