Věstník 1/2019

VYDANÉ ČSN

19. ČSN EN 14511-1 (14 3010)

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení pros-toru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 1: Termíny a definice; Vydání: Leden 2019

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14511-1 (14 3010) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 1: Termíny a definice; Vyhlášena: Září 2018

23. ČSN EN 81-58 (27 4003)

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří; Vydání: Leden 2019

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-58 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří; Vyhlášena: Září 2018

26. ČSN EN 50059 ed. 2 (33 2036)

Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky – Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých nátěrových hmot; Vydání: Leden 2019

S účinností od 2021-07-27 se zrušuje ČSN EN 50059 (33 2036) Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých látek; Vydání: Květen 1994

28. ČSN IEC/TS 61496-4-2 (33 2206)

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 4-2: Zvláštní požadavky na zařízení používající ochranné přístroje založené na zrakovém vnímání (VBPD) - Doplňkové poža-davky na využití technik referenčních vzorů (VBPDPP); Vydání: Leden 2019

29. ČSN EN IEC 62046 (33 2207)

Bezpečnost strojních zařízení - Použití ochranných zařízení k detekci přítomnosti osob; (idt IEC 62046:2018); Vydání: Leden 2019

S účinností od 2021-05-02 se zrušuje ČSN CLC/TS 62046 (33 2207) Bezpečnost strojních zařízení - Použití ochranného zařízení pro snímání přítomnosti osob; Vydání: Říjen 2009

30. ČSN EN IEC 62282-5-100 (33 6000)

Technologie palivových článků - Část 5-100: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost*); (idt IEC 62282-5-100:2018); Vydání: Leden 2019

S účinností od 2021-05-17 se zrušuje ČSN EN 62282-5-1 ed. 2 (33 6000) Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost; Vydání: Červen 2013

66. ČSN EN 12453 (74 7029)

Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat – Požadavky a zkušební metody; Vydání: Leden 2019

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12453 (74 7029) Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody; Vyhlášena: Březen 2018

 

ZMĚNY ČSN

83. ČSN EN 50059 (33 2036)

Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých látek; Vydání: Květen 1994

Změna Z1; Vydání: Leden 2019

84. ČSN CLC/TS 62046 (33 2207)

Bezpečnost strojních zařízení - Použití ochranného zařízení pro snímání přítomnosti osob; Vydání: Říjen 2009

Změna Z1; Vydání: Leden 2019

86. ČSN EN 62282-5-1 ed. 2 (33 6000)

Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost; Vydání: Červen 2013

Změna Z1; Vydání: Leden 2019