Věstník 2/2019

VYDANÉ ČSN

12. ČSN EN IEC 60974-9 ed. 2 (05 2205)

Zařízení pro obloukové svařování - Část 9: Instalace a používání; (idt IEC 60974-9:2018); Vydání: Únor 2019

S účinností od 2021-06-01 se zrušuje ČSN EN 60974-9 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování - Část 9: Instalace a používání; Vydání: Říjen 2010

16. ČSN EN 60204-1 ed. 3 (33 2200)

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky; (mod IEC 60204-1:2016); Vydání: Únor 2019

S účinností od 2021-09-14 se zrušuje ČSN EN 60204-1 ed. 2 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky; Vydání: Červen 2007

24. ČSN EN IEC 62485-2 (36 4380)

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 2: Staniční baterie; (idt IEC 62485-2:2010); Vydání: Únor 2019

S účinností od 2021-04-09 se zrušuje ČSN EN 50272-2 (36 4380) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 2: Staniční baterie; Vydání: Únor 2002

 

ZMĚNY ČSN

Změna Z1; Vydání: Únor 2019

63. ČSN EN 60204-1 ed. 2 (33 2200)

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky; Vydání: Červen 2007

Změna Z1; Vydání: Únor 2019

75. ČSN EN 50272-2 (36 4380)

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 2: Staniční baterie; Vydání: Únor 2002

Změna Z1; Vydání: Únor 2019

82. ČSN EN ISO 374-1 (83 2310)

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika; Vydání: Srpen 2017

Změna A1; (idt ISO 374-1:2016/Amd.1:2018); Vydání: Únor 2019

 

OPRAVY ČSN

86. ČSN EN 50321-1 (35 9725)

Práce pod napětím - Obuv pro elektrickou ochranu - Část 1: Izolační obuv a návleky (Práce pod napětím - Obuv pro elektrickou ochranu - Izolační obuv a návleky); Vydání: Říjen 2018

Oprava 1; Vydání: Únor 2019 (Oprava je vydána tiskem)

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

10. ČSN EN ISO 13769 (07 8500)

Lahve na plyny - Značení ražením; EN ISO 13769:2018; ISO 13769:2018; Platí od 2019-03-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13769 (07 8500) Lahve na plyny - Značení ražením; Vydání: Listopad 2009