Věstník 4/2019

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

109. ČSN EN 17124 (69 7281)

Vodíkové palivo - Specifikace produktu a zabezpečení kvality - Aplikace palivových článků s protonvýměnnou membránou (PEM) pro silniční vozidla; EN 17124:2018; Platí od 2019-05-01

119. ČSN EN 15254-4 (73 0855)

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce; EN 15254-4:2018; Platí od 2019-05-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15254-4+A1 (73 0855) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce; Vydání: Leden 2012

137. ČSN EN 13832-1 (83 2520)

Obuv chránící před chemikáliemi - Část 1: Terminologie a metody zkoušení+); EN 13832-1:2018; Platí od 2019-05-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13832-1 (83 2520) Obuv chránící před chemikáliemi - Část 1: Terminologie a metody zkoušení; Vydání: Duben 2007