Věstník 5/2019

VYDANÉ ČSN

15. ČSN EN ISO 16090-1 (20 0710)

Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, frézky, postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky; (idt ISO 16090-1:2017); Vydání: Květen 2019

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 16090-1 (20 0710) Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, Frézky, Postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky; Vyhlášena: Říjen 2018

17. ČSN EN ISO 16923 (30 0087)

Plnicí stanice na zemní plyn - CNG stanice pro plnění vozidel; (idt ISO 16923:2016); Vydání: Květen 2019

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 16923 (30 0087) Plnicí stanice na zemní plyn - CNG stanice pro plnění vozidel; Vyhlášena: Říjen 2018

18. ČSN EN ISO 16924 (30 0088)

Plnicí stanice na zemní plyn - LNG stanice pro plnění vozidel; (idt ISO 16924:2016); Vydání: Květen 2019

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 16924 (30 0088) Plnicí stanice na zemní plyn - LNG stanice pro plnění vozidel; Vyhlášena: Říjen 2018

 

ZMĚNY ČSN

86. ČSN EN 13445-5 (69 5245)

Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení; Vydání: Červenec 2016

Změna A1; Vydání: Květen 2019

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

30. ČSN EN 17127 (69 7280)

Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly; EN 17127:2018; Platí od 2019-06-01

Denní osvětlení budov+); EN 17037:2018; Platí od 2019-06-01