Věstník 3/2015

OPRAVY ČSN

97. ČSN EN 14492-2+A1 (27 0610)

Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem; Vydání: Duben 2010

Oprava 2; Vydání: Březen 2015 (Oprava je vydána tiskem)          

Norma obsahuje požadavky na kladkostroje v různých podmínkách provozu. Požadavky na konstrukci podpor pro stavební kladkostroje s nevedeným břemenem

102. ČSN CEN/TR 13201-1 (36 0455)

Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení; Vydání: Březen 2007

Oprava 1; Vydání: Březen 2015 (Oprava je vydána tiskem)

105. ČSN EN ISO 13849-1 (83 3205)

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci; Vydání: Prosinec 2008

Oprava 3; Vydání: Březen 2015 (Oprava je vydána tiskem)

 

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

15. ČSN EN 13445-1 (69 5245)

Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně+); EN 13445-1:2014; Platí od 2015-04-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13445-1 (69 5245) Netopené tlakové nádoby - Část 1: Všeobecně; Vydání: Říjen 2010

 

ZMĚNY ČSN

32. ČSN EN 13480-8 (13 0020)

Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin+); Vydání: Listopad 2013

Změna A1; (idt EN 13480-8:2012/A1:2014); Platí od 2015-04-01