Novelizace NV č. 201/2010 Sb.

V částce 71 Sbírky zákonů roku 2014 byla zveřejněna novelizace nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu (č. 170/2014 Sb.), které nabude účinnosti 1. ledna 2015.

 

NV č. 170/2014 Sb. (PDF 2 MB)