O Komoře BOZP a PO ČR

Komora BOZP a PO České republiky vznikla v roce 2003 jako přímý pokračovatel Cechu odborníků pro bezpečnost a hygienu práce, životní prostředí a požární ochranu, který v roce 1993 navázal na činnost Komise BOZP, která fungovala od roku 1969 v rámci bývalého Československého vědecko-technického svazu.

 

Členy Komory BOZP a PO ČR jsou právnické i fyzické osoby podnikající v oborech BOZP a PO, tj. poskytující především poradenské a školící služby, odborníci zaměstnaní jako specialisté BOZP a PO především ve velkých podnicích a společnostech a skupiny odborníků sdružených a fungujících v regionech, kteří již vytvořili nebo vytvářejí regionální pobočky.

 

 

Komora BOZP a PO České republiky je dlouholetým členem Hospodářské komory ČR, Českého svazu vědecko technických společností a od roku 2003 i členem Evropské sítě organizací sdružujících odborníky z oblasti BOZP – ENSHPO (European Network for Safety and Health Professional Organizations).