Právní předpisy

Novelizace právních předpisů

Právní předpisy jsou ve své platnosti časově omezeny. Platí do doby, než jsou zrušeny (derogace). Lze však provádět i jejich dílčí změny (novelizace). Zatímco rušený právní předpis zaniká, novelizovaný předpis platí nadále, a to ve znění předpisu, jímž byla jeho novelizace provedena. Některé právní předpisy jsou novelizovány vícekrát. V zájmu přehlednosti se proto někdy vyhlašuje ve Sbírce zákonů i tzv. “úplné znění” novelizovaného předpisu, v němž je právní předpis otištěn v aktualizované podobě.