2019

Částka 13 Rozeslána dne 7. února 2019

32. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (týká se zrušení karenční doby)