Rámcový plán 2017

Rámcový plán schůzek RADY KOMORY a členské základny v roce 2017

 

26. ledna 2017 (čt)

RK - CIVOP

23. února 2017 (čt)

RK - CIVOP

30. března 2017 (čt)

RK - CIVOP

27. dubna 2017 (čt)

ČS v Základní škole, U Vršovického nádraží 1, 101 00 Praha 10 (přednáškový sál)

25. května 2017 (čt)

RK - CIVOP

29. června 2017 (čt)

RK - CIVOP

červenec 2017

NEKONÁ SE - PRÁZDNINY

31. srpna 2017 (čt)

ZRUŠENO

21. září 2017 (čt)

RK - CIVOP

26. října 2017 (čt)

ČS v Základní škole, U Vršovického nádraží 1, 101 00 Praha 10 (přednáškový sál)

30. listopadu 2017 (čt)

RK - CIVOP

14. prosince 2017 (čt)

ZRUŠENO

 

Poznámky:

 

  1. Schůzky RK se konají v sídle CIVOP, K Lindě 700/3, 190 15 Praha 9 – Satanice, v uvedených termínech od 10. hodin, tel. 222 119 999; m = 739 527 768 = pí Kateřina Dvořáčková

 

  1. Členské schůze Komory BOZP a PO ČR se konají v uvedených termínech od 10. hodin, v ZŠ U Vršovického nádraží, Praha 10

 

Předkládá:  Komora BOZP a PO ČR

Odsouhlaseno RK dne 24. 11. 2016