RK ze dne 18.6.2015

Zápis

z jednání Rady Komory BOZP a PO ČR a hostů konané dne 18. června 2015 od 10. hodin v zasedací místnosti sídla CIVOP s.r.o. na adrese: Hajní 1367, 198 00 Praha 9, telefonní spojení: 222 119 999; sekretariát: e-mail: lidmila.kleinova@civop.cz; m = 603 572 311; e-m = civop@civop.cz; spojení na Komoru: www.komora-bozp-po.cz jsou k dispozici informace a zápisy ze schůzek RK včetně prezentace poboček Komory BOZP a PO ČR; IČ 48115398, DIČ CZ48115398, Městský soud v Praze oddíl C vložky 16723. Kontakt na portál Komory: Ing. Jiří Typlt, st., m = 602 233 969; e-m= typlt@metrostav.cz. Kontakt na správce portálu: admin@komora-bozp-po.cz.

 

Přítomni:        PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., Ing. Jiří Typlt, Ing. Jan Buček, Ing. Miroslav Radouš, p. Vlastimil

                     Škanta, Dr. Miroslav Šilar, Ing. Jiří Prskavec, Ing. Karel Růžička, p. Jaroslav Bek, p. Miloslav Agulár

Omluveni:       pí Irena Adensamová, Ing. Milan Kondziolka, p. Bedřich Walter, a další

 

1.  PhDr. Lidmila Kleinová, CSc.

 

Po přivítání účastníků upozornila na připravovanou změnu sídla, a to od první plánované schůzky RK po prázdninách, a to dne 20. srpna 2015 do Satalic, Praha 9, PSČ 190 15. Autobusem č. 186 z Hloubětína – (Přesná adresa ulice a č.p. bude v předstihu oznámena na portálu Komory).

Dále zmínila požadavek z CERTu od pí Krejčové, který obdržela 18. 6. 2015 s požadavkem vybavení do 23. 6. 2015 a současně přislíbila, že ho vybaví.

 

2.  Ing. Jiří Typlt a p. Miloslav Agulár

 

Informovali o konání XXVII. Sněmu Hospodářské komory České republiky, kterého se zúčastnili jako delegáti naší Komory – bližší informace v přílohách č. 2. tohoto zápisu. Dopoledního jednání sněmu se zúčastnili zástupci vlády – pp. Sobotka, Babiš, Mládek, i p. prezident Miloš Zeman, ale ve svých projevech vystoupili i zástupci opozice. Odpolední jednání se řídilo podle 14 bodů jednání. V odpolední diskusi vystoupil i p. Miloslav Agulár s upozorněním na Příručku BOZP pro řemeslníky a vedoucí malých a středních firem – viz dopis: Příloha č. …..

 

3.  Ing. Miroslav Radouš

 

Informovalo své účasti delegáta naší Komory na jednání 52. Valné hromady ČSVTS, která se konala 28. 5. 2015 na Novotného lávce. Naše komora je členem zaregistrovaných spolků, a podílí se proto na významné spolupráci s touto mateřskou institucí. Předpokladem pro získání i finančního benefitu pro náš spolek spočívá v povinnosti naší Komory je splatnost 3 000,- Kč do 30.4. b.r. a podání zprávy o činnosti spolku do 31. 5. b.r. Na RK předal podklady z jednání 52. V.H. ČS VTS.

 

4.  p. Jaroslav Bek

 

Zmínil současný systém editorování osobami, které nemusí mít certifikát pro svojí činnost. A dále se zmínil i o tom, že končí úprava projektu „Pracovně-lékařské služby“ podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Na řešení úprav tohoto předpisu se osobně podílel; po jeho schválení bude účastníky RK informovat. Zmínil se i o změně „úrazového pojištění“, které přejde podle rozhodnutí premiéra p. Sobotky – pod správu sociálního zabezpečení.

 

5.  Ing. Jan Buček

 

Informoval o dosud nevyřešeném sporu o využívání Komory BOZP a PO ČR firmou z Moravy. Zatím došlo ke dvěma vzájemných konzultacím se zástupcem firmy.

 

6.  Další schůzka RK se koná 20. srpna 2015 od 10. hodin v novém sídle CIVOP v Satalicích.

 

Zapsal:  Ing. Typlt

 

Přílohy:

č. 1 – Prezenční listina

č. 2 – Podklady z jednání XXVII. sněmu HK ČR a Deset kroků na cestě k prosperitě

č. 3 – Dopis p. Miloslava Agulára – připomínky z XXVII. sněmu HK ČR