RK ze dne 20.8.2015

Zápis

z jednání Rady Komory BOZP a PO ČR a hostů konané dne 20. srpna 2015 od 10. hodin v zasedací místnosti nového sídla CIVOP s.r.o. v Praze 9 - Satalicích. Telefonní spojení zůstává v platnosti: 222 119 999222 119 999; sekretariát: e-mail: lidmila.kleinova@civop.cz; m = 603 572 311603 572 311; e-m = civop@civop.cz; spojení na Komoru: www.komora-bozp-po.cz, kde jsou k dispozici informace a zápisy ze schůzek RK včetně prezentace poboček Komory BOZP a PO ČR; IČ 48115398, DIČ CZ48115398, Městský soud v Praze oddíl C vložky 16723. Kontakt na portál Komory: Ing. Jiří Typlt, st., m = 602 233 969602 233 969; e-m= typlt@metrostav.cz. Kontakt na správce portálu: admin@komora-bozp-po.cz.

 

Přítomni:        PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., Ing. Jiří Typlt, Ing. Jan Buček, p. Jaroslav Bek, Ing. Karel Růžička,

                     Ing. Miroslav Radouš, p. Miloslav Agulár, Ing. Jiří Prskavec, p. Vlastimil Škanta, Ing. Hynek Baran

Omluveni:       Ing. Jarmila Horníčková, PhDr. Miroslav Šilar a další

 

1.  PhDr. Lidmila Kleinová, CSc.

 • úvodem přivítala účastníky v novém objektu po prázdninové přestávce s přáním další plodné spolupráce v příštím období
 • poděkovala za práci Ing. Karlu Růžičkovi v RK, který ukončil svojí aktivní činnost ze zdravotních a rovinných důvodů; k poděkování se připojili i ostatní účastníci
 • upozornila na další, v pořadí již 4. stížnost na působení firmy Exteria Trade (IČ: 28605691), z Ostravy, která působí jako frančíza, od 31. 5. 2013 pod hlavičkou Komory BOZP a PO ČR. Bylo doporučeno jednání a konzultace s právníkem a neobnovení členství této firmy v Komoře BOZP a PO ČR v roce 2016. (Písemné podklady jsou k dispozici).

 

2.  Ing. Jiří Typlt

 • po upřesnění adresy a spojení s pí as. Radkou Dvořáčkovou, recepce CIVOP s.r.o. byly upřesněny spoje, jak se dostat k novému objektu CIVOP s.r.o. na adrese: K Lindě 700/3, 190 15 Praha 9 – Satalice.

        a) z Černého mostu = bus č. 202 (směr Letňany) – vystoupit ve stanici Dřevařská

        b) z Hloubětína = bus č. 186 směr Sportareál – vystoupit 8. stanici (pozor před závorami)

        c) z Hlavního nádraží vlakem – směr Satalice

 • na jednotlivé členy Rady komory, kteří budou pracovat i na nové adrese CIVOPu je pro lepší dostupnost zveřejněno spojení:
 1. PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., prezidentka, m = 603 572 311603 572 311; e-m = lidmila.kleinova@civop.cz
 2. Ing. Jiří Typlt, 1. viceprezident, expert BOZP, m = 602 233 969602 233 969; e-m = typlt@metrostav.cz
 3. p. Miloslav Agulár, 2. viceprezident, OSVČ – BOZP a PO, m = 602 317 446602 317 446; e-m = agular-bozp@seznam.cz
 4. p. Jaroslav Bek, specialista BOZP, m = 602 243 101602 243 101; e-m = jaroslav.bek@pre.cz
 5. Ing. Miroslav Radouš, specialista BOZP, m = 732 756 339732 756 339; e-m = miroslav.radous@mze.cz
 6. Ing. Jan Buček, OSVČ, specialista PO, m = 606 962 952606 962 952; e-m = jan.bucek@volny.cz
 7. Ing. Milan Kondziolka, specialista BOZP, m = 777 7000 814; e-m = milan.kondziolka@ct.cz
 8. pí Irena Adensamová, jednatelka firmy, m = 777 700 813; e-m = adensamova@preventcom.cz
 9. p. Vlastimil Škanta, specialista na dopravu, m = 606 531 315606 531 315; e-m = vlastil.skanta@seznam.cz
 10. Ing. Hynek Baran, OSVČ, m = 776 353 818776 353 818; e-m = baran@c  entrum.cz
 11. Ing. Jiří Prskavec, specialista BOZP, m = 224 491 132; e-m = jiri.prska vec@ruk.cuni.cz
 12. PhDr. Miroslav Šilar, specialista BOZP, m = 731 552 109731 552 109; e-m = miroslav.silar@cz.abb.com
 13. p. Vladimír Weinhold, specialista BOZP, m = 723 434 936; e-m = vbw@ seznam.cz
 14. p. Bedřich Walter, OSVČ, m = 737 176 707; e-m = Bubu.Z@seznam.cz
 15. Ing. Karel Růžička, OSVČ, m = 723 644 327; e-m = petitrose@email.cz (požádal o uvolnění z funkce ze zdravotních a rodinných důvodů)

 

Poznámky:

 1. jakékoliv změny v představenstvu RK budou průběžně zveřejňovány
 2. výše uvedený seznam obsahuje osoby odborně způsobilé, na které se mohou ostatní členové Komory, popř. laskaví čtenáři webu Komory obracet o radu a pomoc.
 • na příští společnou členskou schůzi 22. 10. 2015, která se bude konat tradičně v ZŠ U Vršovického nádraží zajistí rezervaci Ing. Jan Buček. Současně p. Jaroslav Bek přislíbil zajištění lektora obeznámeného se změnami v Zákoníku práce – zákon č. 205/2015 Sb. (Seznámení členské základny s aktualizací ZP bylo upřednostněno před původně plánovaným tématem „RADON“; toto téma bude zařazeno na některou další ČS).

 

3.  p. Jaroslav Bek

 • upozornil na legislativní změny:
 1. zákoníku práce – zákon č. 205/2015 Sb.; přislíbil zajistit vhodného lektora na ČS dne 22. 10. 2015 do ZŠ u Vršovického nádraží
 2. upozornil na změny v novém občanském zákoníku, kde se významně mění pro lidi, kterým někdo jiný poškodil zdraví, kde od 1. 10. 2015 se zvyšuje cena bodu ze 120,- Kč na 250,- Kč a cena se bude upravovat podle průměrné roční mzdy.
 3. upozornil, že místo zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů bude platit nový zákon.

 

4.  p. Miroslav Agulár

 • po Ing. Karlu Růžičkovi převezme úkol oponenta písemných prací žadatelů od zkoušku „OZO“; podklady získá od pí as. Katky Dvořáčkové, m = 739 527 768739 527 768, e-m = recepce@civop.cz
 • uvedl příklady bezbariérových přístupů

 

5.  p. Vlastimil Škanta

 • upozornil na příkladu na povinnost u strojního zařízení v provozu – musí mít nutně „Návod k obsluze v českém jazyce“ – viz NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění NV č. 170/2011 Sb. Jednalo se o sázecí stroj z Holandska, upravený v Polsku, který je schopen osadit 1 600 ks sazenic za hodinu. 

 

6.  Příští Rada Komory se koná 24. září 2015 od 10. hodin v novém sídle CIVOP v Satalicích.

     Poznamenejte si další termíny schůzek:

     22. 10. 2015 od 10. Hodin = ČS v ZŠ U vršovického nádraží,

     26. 11. 2015 = RK v CIVOP

     10. 12. 2015 = RK v CIVOP

 

Zapsal:  Ing. Typlt

 

Přílohy:

č. 1 – Prezenční listina

č. 2 – Situační plánek nového sídla CIVOP v Satalicích, K Lindě 700/3, 190 15 Praha 9