RK ze dne 21.1.2016

Z á p i s

z Rady komory BOZP a PO ČR konané dne 21. ledna 2016 od 10. hodin v sídle CIVOP s.r.o., K Lindě 700/3, 190 14 Praha 5, Satalice.

Přítomni:      PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., Ing. Jiří Typlt, Miloslav Agulár, Dr. Miroslav Šilar,

                   Zbyněk Walter, Ing. Jan Buček, Ing. Hynek baran, Ing. Jarmil Horníčková

Omluveni:    Jaroslav Bek, Irena Adensamová, Ing. Milan Kondziolka a další

 

Jednání se ujal Ing. Typlt. Podklady pro jednání RK připravila v zastoupení pí prezidentky její odborná asistentka pí Kateřina Dvořáčková.

 

Dále bylo projednáno:

 

  1. Na základě požadavku MPSV byl k průběhu zkoušek „OZO“ zpracován dotazník o jejich průběhu a konkrétním zajištění včetně vlastních zkoušek před zkušební komisí a odeslán v termínu JUDr. Anně Samkové.

 

  1. Na webu komory byla doplněna kolonka INZERCE a uveřejněn inzerát UK na místo technika BOZP a PO. Pokud je zájem je možné připojit další aktuální inzeráty.

 

  1. Komora BOZP a PO ČR uhradí požadovaný roční příspěvek 3 000,- Kč za členství v ČSVTS do 30. 4. 2016 – zajistí před pí mzdovou účetní pí Dvořáčková.

 

  1. Schůzka s plk. Ing. Zdeňkem Salátkem ve věci přípravy přednášky o požární ochraně na ČS 21.4.2016 v ZS u Vršovického nádraží se uskuteční ve 4. týdnu – zajistí: Ing. Typlt

 

  1. Bylo upozorněno na zaplacení ročního členského příspěvku: 1 000,- Kč pro jednotlivce a 1 500,- Kč pro firmu a pojištění ve výši 2 850,- Kč. K úhradě je možné využít č, účtu: 51239011/0100, banka KB, Praha 1., Spálená 51; spec. symbol člena, resp. jméno a datum narození zapište ve formě: DDMMRR např. (260316).

 

  1. Adresář členské základny je průběžně doplňován o nové členy; v současné době se jedná celkem o 93 platících členů.

 

  1. Příští schůzka RK se koná 18. února 2016 od 10. hodin v sídle CIVOP s.r.o. Poznamenejte si další termíny schůzek RK v sídle CIVOP a ČS v ZŠ u Vršovického nádraží: 24.3., 21.4. = ČS, 19.5., 23.6., 25.8., 22.9., 13.10. = ČS, 24.11., 8.12.2016

 

Zapsal: Ing. Typlt