Pobočky

Naše pobočky jsou rozmístěny po celé České republice. V případě dotazů, se na nás neváhejte obrátit.…

Zkoušky OZO BOZP

Zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik (OZO) podle zákona č. 309/2006 Sb.…

Zasedání

Zasedání Komory BOZP a PO ČR v roce 2020

Komora BOZP a PO České republiky

Komora BOZP a PO České republiky je profesní organizace, která jako dlouholetá složka Hospodářské komory:

  • sdružuje odborníky a specializované firmy v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany,
  • zajišťuje a řeší speciální profesní pojištění, které chrání členy i jejich klienty před případným profesním pochybením, včetně rizika pokuty státního odborného dozoru,
  • podporuje profesní vzdělávání a odborný růst svých členů,
  • monitoruje legislativní prostředí a poskytuje členům odborné informace.

Staňte se členem Komory BOZP a PO ČR. Více zde.

O Komoře

Komora BOZP a PO České republiky je profesní organizace, která jako dlouholetá složka Hospodářské komory: sdružuje…

více

Etický kodex

PREAMBULE Člen Komory BOZP a PO České republiky je součástí seskupení odborníků, které se společnými silami…

více

Cíle a strategie

Cíle a strategie Komory BOZP a PO ČR CÍLE KOMORY Dlouhodobým cílem Komory je stát se:…

více

Členství v Komoře BOZP a PO ČR

přináší zejména tyto výhody a možnosti: • Zázemní největšího uskupení odborníků BOZP a PO v ČR • Účast na odborných akcích pořádaných Komorou 2x ročně • Sjednání speciálního profesního pojištění • Přístup k odborným výstupům a materiálům • Využití odborné podpory • Účast v programu celoživotním vzdělávání.

Aktuality

Povinnosti zaměstnavatele

Jedním z nejdůležitějších zákonů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Tento zákon mimo jiné upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Dnes si více přiblížíme základní povinnosti zaměstnavatele, které musí v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dodržovat.

Komora BOZP a PO ČR

motto

zpět nahoru ▲