Pobočky

Naše pobočky jsou rozmístěny po celé České republice. V případě dotazů, se na nás neváhejte obrátit.…

Zkoušky OZO BOZP

Zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik (OZO) podle zákona č. 309/2006 Sb.…

Zasedání

Zasedání Komory BOZP a PO ČR v roce 2024

Komora BOZP a PO České republiky

Komora BOZP a PO České republiky je profesní organizace, která jako dlouholetá složka Hospodářské komory:

  • sdružuje odborníky a specializované firmy v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany,
  • zajišťuje a řeší speciální profesní pojištění, které chrání členy i jejich klienty před případným profesním pochybením, včetně rizika pokuty státního odborného dozoru,
  • podporuje profesní vzdělávání a odborný růst svých členů,
  • monitoruje legislativní prostředí a poskytuje členům odborné informace.

Staňte se členem Komory BOZP a PO ČR. Více zde.

O Komoře

Komora BOZP a PO České republiky je profesní organizace, která jako dlouholetá složka Hospodářské komory: sdružuje…

více

Etický kodex

PREAMBULE Člen Komory BOZP a PO České republiky je součástí seskupení odborníků, které se společnými silami…

více

Cíle a strategie

Cíle a strategie Komory BOZP a PO ČR CÍLE KOMORY Dlouhodobým cílem Komory je stát se:…

více

Členství v Komoře BOZP a PO ČR

přináší zejména tyto výhody a možnosti: • Zázemní největšího uskupení odborníků BOZP a PO v ČR • Účast na odborných akcích pořádaných Komorou 2x ročně • Sjednání speciálního profesního pojištění • Přístup k odborným výstupům a materiálům • Využití odborné podpory • Účast v programu celoživotním vzdělávání.

Aktuality

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě je dokument, kterým výrobce dokladuje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Tento dokument je nutnou podmínkou uvedení výrobku na trh. V rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je prohlášení o shodě nedílnou součástí strojů a zařízení, které se ve firmách vyskytují….

Novela NV č. 361/2007 Sb. s účinností od 1.1.2024

V listopadu 2023 bylo ve sbírce zákonů vyhlášeno nařízení vlády č. 330/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost novely je stanovena na 1 ledna 2024 a přináší hned několik významných změn, na které by měli být zaměstnavatelé připraveni.

Podzimní setkání členů BOZP a PO ČR

Setkání členů mělo znovu úspěch

Letošní podzimní odborné setkání členů Komory BOZP a PO, které se opět uskutečnilo 21.9.2023 v hotelu BLUE ORANGE v Letňanech, mělo opět vysokou odbornou úroveň. Letošní akce se zaměřovala především na témata pracovně-lékařských služeb, profesního pojištění a změny legislativy v oblasti elektro. Více informací a prezentace jsou tradičně v Sekci členů Komory BOZP a PO.

Komora BOZP a PO ČR

motto