Komora BOZP a PO České republiky

 

Komora poskytuje svým členům odborné poradenské služby a podporuje jejich odborný růst.

Komora sdružuje odborníky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

  

Staňte se na členem Komory BOZP a PO ČR

Stačí vyplnit závaznou Přihlášku č lena a poslat ji na info@komora-bozp-po.cz. Po uhrazení členského příspěvku se stáváte členem Komory BOZP a PO ČR.

Pokud vyslovíte souhlas, budou Vaše kontaktní údaje zveřejněny na portálu Komory v příslušné sekci.

 

Mottem Komory se stal slogan:

VŠE, CO DĚLÁME PRO KOMORU A JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM PRO OBOR,

DĚLÁME PRO SEBE