Zasedání Komory BOZP a PO ČR v roce 2018

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

následující zasedání Rady Komory BOZP a PO ČR se bude konat

 

22. března 2018 v 10.00 hod. v sídle CIVOP,

 

adresa K Lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice.

 

Plán zasedání Rady Komory BOZP a PO ČR:

 

22. března 2018 (čt)

RK - CIVOP

12. dubna 2018 (čt)

RK - CIVOP

 

Kontaktujte nás