Komora BOZP a PO České republiky je profesní organizace, která jako dlouholetá složka Hospodářské komory:

  • sdružuje odborníky a specializované firmy v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany,
  • zajišťuje a řeší speciální profesní pojištění, které chrání členy i jejich klienty před případným profesním pochybením, včetně rizika pokuty státního odborného dozoru,
  • podporuje profesní vzdělávání a odborný růst svých členů,
  • monitoruje legislativní prostředí a poskytuje členům odborné informace.

Staňte se na členem Komory BOZP a PO ČR. Více zde.

Komora poskytuje svým členům odborné poradenské služby a podporuje jejich odborný růst. Sdružujeme odborníky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Členy  jsou právnické i fyzické osoby podnikající v oborech BOZP a PO, tj. poskytující především poradenské a školící služby, odborníci zaměstnaní jako specialisté BOZP a PO především ve velkých podnicích a společnostech a skupiny odborníků sdružených a fungujících v regionech, kteří již vytvořili nebo vytvářejí regionální pobočky.

Důležité roky z historie Komory BOZP a PO České republiky

Komora BOZP a PO České republiky vznikla v roce 2003 jako přímý pokračovatel Cechu odborníků pro bezpečnost a hygienu práce, životní prostředí a požární ochranu, který v roce 1993 navázal na činnost Komise BOZP, která fungovala od roku 1969 v rámci bývalého Československého vědecko-technického svazu.

Komora BOZP a PO České republiky je dlouholetým členem Hospodářské komory ČR, Českého svazu vědecko technických společností a od roku 2003 i členem Evropské sítě organizací sdružujících odborníky z oblasti BOZP – ENSHPO

Mottem Komory se stal slogan:
VŠE, CO DĚLÁME PRO KOMORU A JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM PRO OBOR, DĚLÁME PRO SEBE