Zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik (OZO) podle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 592/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Komora BOZP a PO zajišťuje pro své členy ve spolupráci s akreditovaným pracovištěm CIVOP s.r.o. zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 592/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně opakovaných zkoušek po 5 letech.

Cílem zkoušky z odborné způsobilosti je prověření znalostí odborníka, který pracuje jako zaměstnanec, nebo jako osoba poskytující služby BOZP dle zákonných požadavků.

Data zkoušek jsou vyhlašována na celý rok dopředu, kromě letních měsíců (července a srpna). Máte-li zájem o informace, neváhejte nás kontaktovat, nebo se rovnou přihlásit.

Formuláře ke stažení

PŘIHLÁŠKA ke zkoušce (docx)

ZKUŠEBNÍ ŘÁD pro zkoušky a periodické zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik (pdf)

PROTOKOL o řešení odvolání uchazeče o zkoušku/periodickou zkoušku, proti rozhodnutí OZK z odborné způsobilosti v prevenci rizik s výsledky zkoušky/periodické zkoušky (docx)