ČESKÝ SVAZ VĚDECKOTECHNICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

ČSVTS je samostatné dobrovolné občanské sdružení nezávislých vědeckotechnicky zaměřených občanských sdružení.