Základní informace k NV č. 192/2022 Sb.

Třetím z předpisů, řešícím vyhrazená technická zařízení, je nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. NV vstoupilo v účinnost dne 1. července 2022 a jeho vydáním pozbyla platnost vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.