Používání ochrany dýchacích cest

Některé společnosti vyžadují po svých zaměstnancích, aby ochranu dýchacích cest používali i v době, kdy tuto povinnost nenařídila vláda ani krajská hygienická stanice a někteří zaměstnanci se proti tomu bouří a ptají se – může nebo nemůže zaměstnavatel nařídit nošení ochrany dýchacích cest na pracovišti?

zpět nahoru ▲