Rozměry pracovní roviny, pracovního místa a požadavky na ovladače

Vytvořit pracovní místo tak, aby vyhovovalo všem zaměstnancům, je v podstatě nemožné. Každá osobnost je něčím výjimečná, něco ji vyhovuje více a něco méně, lidé jsou různě vysocí, mají jinak dlouhé ruce, mají jiné požadavky týkající se osvětlení, teploty atd. Každý člověk je v podstatě unikát. Bohužel ale existují pracoviště, na kterých se tyto osoby střídají, a ne vždy je možné udělat každé pracoviště plně nastavitelné. Z tohoto důvodu je potřeba se přizpůsobit platné legislativě, která alespoň obecně upravuje požadavky na rozměry pracovní roviny, pracovního místa a požadavky na ovladače.

Novela NV č. 361/2007 Sb. s účinností od 1.1.2024

V listopadu 2023 bylo ve sbírce zákonů vyhlášeno nařízení vlády č. 330/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost novely je stanovena na 1 ledna 2024 a přináší hned několik významných změn, na které by měli být zaměstnavatelé připraveni.