Základní informace k NV č. 192/2022 Sb.

Třetím z předpisů, řešícím vyhrazená technická zařízení, je nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. NV vstoupilo v účinnost dne 1. července 2022 a jeho vydáním pozbyla platnost vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Povinnosti zaměstnavatele

Jedním z nejdůležitějších zákonů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Tento zákon mimo jiné upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Dnes si více přiblížíme základní povinnosti zaměstnavatele, které musí v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dodržovat.

zpět nahoru ▲