Rozměry pracovní roviny, pracovního místa a požadavky na ovladače

Vytvořit pracovní místo tak, aby vyhovovalo všem zaměstnancům, je v podstatě nemožné. Každá osobnost je něčím výjimečná, něco ji vyhovuje více a něco méně, lidé jsou různě vysocí, mají jinak dlouhé ruce, mají jiné požadavky týkající se osvětlení, teploty atd. Každý člověk je v podstatě unikát. Bohužel ale existují pracoviště, na kterých se tyto osoby střídají, a ne vždy je možné udělat každé pracoviště plně nastavitelné. Z tohoto důvodu je potřeba se přizpůsobit platné legislativě, která alespoň obecně upravuje požadavky na rozměry pracovní roviny, pracovního místa a požadavky na ovladače.

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě je dokument, kterým výrobce dokladuje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Tento dokument je nutnou podmínkou uvedení výrobku na trh. V rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je prohlášení o shodě nedílnou součástí strojů a zařízení, které se ve firmách vyskytují….