Povinnosti zaměstnavatele

Jedním z nejdůležitějších zákonů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Tento zákon mimo jiné upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Dnes si více přiblížíme základní povinnosti zaměstnavatele, které musí v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dodržovat.