Zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik (OZO)

podle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 592/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

PŘIHLÁŠKA ke zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik

Přihláška.docx

 

ZKUŠEBNÍ ŘÁD pro zkoušky a periodické zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik

Zkušební_řád.pdf

 

PROTOKOL o řešení odvolání uchazeče o zkoušku/periodickou zkoušku, proti rozhodnutí OZK z odborné způsobilosti v prevenci rizik s výsledky zkoušky/periodické zkoušky

Protokol.docx