Rozměry pracovní roviny, pracovního místa a požadavky na ovladače

Vytvořit pracovní místo tak, aby vyhovovalo všem zaměstnancům, je v podstatě nemožné. Každá osobnost je něčím výjimečná, něco ji vyhovuje více a něco méně, lidé jsou různě vysocí, mají jinak dlouhé ruce, mají jiné požadavky týkající se osvětlení, teploty atd. Každý člověk je v podstatě unikát. Bohužel ale existují pracoviště, na kterých se tyto osoby střídají, a ne vždy je možné udělat každé pracoviště plně nastavitelné. Z tohoto důvodu je potřeba se přizpůsobit platné legislativě, která alespoň obecně upravuje požadavky na rozměry pracovní roviny, pracovního místa a požadavky na ovladače.